Outi Viitikko: Lasse Hautala on tinkimätön maakunnan puolustaja

Etelä-Pohjanmaa ja Suupohja tarvitsevat vahvan äänen kuuluviin Eduskunnassa. Suomessa on pidettävä huolta siitä, että maaseudun ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet asua, elää ja tehdä työtä kuin kaupungeissakin.

Maakuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinojen kehittäminen, palveluiden säilyttäminen, huolenpito liikenneinfrasta ja energian kohtuullisista hinnoista vaativat tinkimätöntä puolustajaa ja asioiden hoitajaa.

Olen viime vuosina tutustunut Lasse Hautalaan, joka on hyvin asioihin perehtyvä ja häneltä tuntuu löytyvän monipuolista tietotaitoa. Hän on myös lämminhenkinen, joka välittää ja on kiinnostunut ihmisistä sekä heidän hyvinvointinsa edistämisestä.

Outi Viitikko
karijokinen maatalousyrittäjä
Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuutettu
ja Karijoen kappelineuvoston puheenjohtaja