Pidän tärkeänä:

Maatalous ja elintarviketeollisuutemme ovat alueemme selkärankaa, joka tarvitsee yhä vahvempaa edunvalvontaa.

Koulutus on yhteiskunnan perusta. Nuorille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella myös kotiseudulla, sillä nuorissa on tulevaisuus. Koulutuksen tulee tukea alueen kehitystä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

Hyvinvointialueen talous on turvattava. Perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto on oltava lähipalvelua myös tulevaisuudessa. Laadukas erikoissairaanhoito on maakunnallinen palvelu. Ikäihmisistä ja veteraaneista hyvä huolehtiminen on sivistysvaltion mitta.

Turvallisuus on hyvän elämän perusedellytys. Pelastustoimen, poliisin ja ensihoidon palvelut tulee olla nopeasti saatavilla. Suomi on hyvä maa, jota kannattaa puolustaa yhdessä vahvan, oman armeijan ja Naton yhteistyöllä.

Hyvät tiet ja rautatiet ovat ihmisten liikkumisen ja yritysten tarpeiden kannalta välttämättömiä. Yksityisteiden tukeminen tulee jatkua myös tulevaisuudessa.

Alueemme on yrittäjämaakunta. Yrittäjyys ja työpaikat on turvattava. Yksityiset ja julkiset palvelut ovat vetovoimatekijöitä, jotka osaltaan turvaavat työpaikkoja.

Turvetuotanto energiaksi, kasvuturpeeksi ja kuivikkeeksi on tärkeä osa huoltovarmuutta. Tuotantoa tulisi sallia päästökauppavapaasti turpeen vuotuisen kasvun verran.

Maatalous ja elintarviketeollisuutemme ovat alueemme selkärankaa, joka tarvitsee yhä vahvempaa edunvalvontaa.

 

Koulutus on yhteiskunnan perusta. Nuorille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella myös kotiseudulla, sillä nuorissa on tulevaisuus. Koulutuksen tulee tukea alueen kehitystä, työllisyyttä ja yrittäjyyttä.

 

Hyvinvointialueen talous on turvattava. Perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto on oltava lähipalvelua myös tulevaisuudessa. Laadukas erikoissairaanhoito on maakunnallinen palvelu. Ikäihmisistä ja veteraaneista hyvä huolehtiminen on sivistysvaltion mitta.

 

Turvallisuus on hyvän elämän perusedellytys. Pelastustoimen, poliisin ja ensihoidon palvelut tulee olla nopeasti saatavilla. Suomi on hyvä maa, jota kannattaa puolustaa yhdessä vahvan, oman armeijan ja Naton yhteistyöllä.

 

Hyvät tiet ja rautatiet ovat ihmisten liikkumisen ja yritysten tarpeiden kannalta välttämättömiä. Yksityisteiden tukeminen tulee jatkua myös tulevaisuudessa.

 

Alueemme on yrittäjämaakunta. Yrittäjyys ja työpaikat on turvattava. Yksityiset ja julkiset palvelut ovat vetovoimatekijöitä, jotka osaltaan turvaavat työpaikkoja.


Turvetuotanto energiaksi, kasvuturpeeksi ja kuivikkeeksi on tärkeä osa huoltovarmuutta. Tuotantoa tulisi sallia päästökauppavapaasti turpeen vuotuisen kasvun verran.