Päivi Nummijoki: Lapsiperheiden etujen puolustajia tarvitaan eduskuntaan

Meidän alueeltamme on hyvä saada eduskuntaan asioidenhoitajaksi kokenut ja laajan osaamisen mies, Lasse Hautala.

On tärkeää, että lapsiperheiden ja muidenkin ikäryhmien tarvitsemat hoito-, hoiva-, sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät jatkossakin lähellä. Eduskunnalla on tässä suhteessa avaimet käsissään, kun hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta. Myös Lassen esittämä ajatus omaishoidontuen verovapaudesta on kannatettava.

Suupohjan alueen näkökulmasta useiden tiehankkeiden ja Suupohjan radan perusparannuksen edistäminen vaativat päättäväistä edunvalvontaa. Myös maatalouden ja yrittäjyyden etuja on puolustettava, sillä ne luovat ihmisille työtä ja hyvinvointia koko Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Lasse on henkilönä neuvottelu- ja yhteistyökykyinen, joka osaa sovitella eri näkökulmia yhteisiksi tavoitteiksi, joita hän vie määrätietoisesti eteenpäin.

Päivi Nummijoki
Kauhajoen kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Kauhajoen seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen