Mikko Korpela: Lasse Hautala on helposti lähestyttävä ja hän tuntee nuorten arjen

Nuorten kannalta on tärkeää, että Etelä-Pohjanmaalla ja Suupohjassa on tulevaisuudessa riittävät koulutusmahdollisuudet. Toisen asteen koulutusta tulee kehittää ja sen vetovoimaa lisätä, jolloin eteläpohjalaiset nuoret voivat opiskella ammattiin ja tehdä työtä kotiseudullaan. Eduskunnan on tehtävä myös sellaisia päätöksiä, joilla edistetään yritysten mahdollisuuksia uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

On tärkeää satsata lasten ja nuorten palveluihin, jotta muualle opiskelemaan lähtevät palaisivat valmistuttuaan lakeuksille töihin ja perheitä perustamaan. Myös perheiden hyvinvointi sekä lähellä olevat ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä tekijöitä maakunnan asukkaille ja uusien asukkaiden houkuttelemisessa Etelä-Pohjanmaalle. Itse näkisin tärkeänä, että lapsilisää korotettaisiin ja se sidottaisiin indeksiin, sillä tavalla tuettaisiin perheitä.

Lasse Hautala on helposti lähestyttävä ja hänellä on aina aikaa kuunnella ihmisiä. Neljän pojan isänä hän tuntee perheiden ja nuorten aikuisten arjen ja tarpeet. Eduskuntaan hänet kannattaa valita siksi, että hänellä on jo ennestään paljon kokemusta ja valmiit vaikuttamiskanavat päätöksentekoon.

Mikko Korpela
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten varapuheenjohtaja