Omaishoidon tuki verovapaaksi

Esitin edellisellä eduskuntakaudella ryhmässämme, että omaishoidontuki tulisi saattaa verovapaaksi. Esitys lähti valtiovarainministeriöön selvitettäväksi, mutta valitettavasti se kariutui koska kaikki omaishoidon aluejärjestöt eivät sitä kannattaneet. Syynä oli se, ettei verovapaana annettava tuki kerrytä eläkettä. Mielestäni eläkekertymä on niin pieni etu suhteessa verovapauteen, että verovapaus tulee ottaa uudelleen esiin.

Omaishoito on arvokasta ja tärkeää työtä. Se on inhimillinen tapa pitää huolta omaisesta, joka ei esimerkiksi vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden vuoksi pärjää yksin. Omaishoidettavalle läheisen ihmisen läsnäolo ja asioiden hoitaminen tuovat tärkeää turvallisuutta. Se mahdollistaa hoidettavan asumisen omassa kodissaan läheisten ympäröimänä. Omaishoitajana toimiminen on mitä selkeintä lähimmäisen rakkautta.

Omaishoito vapauttaa valtavan määrän julkisia varoja ja palvelukapasiteettia. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä noin 1600 omaishoitajaa ja talousarvioon on varattu 9,2 miljoonaa euroa omaishoidontukeen. Palkkioluokkia on kolme ja korvaus omaishoitajalle on 469-849 €/kk. Edellä olevien lukujen perusteella voidaan laskea, että omaishoidon päiväkustannus on vain 16-28 €/vrk. Se on vain 10-17 %:a ympärivuorokautisen palveluasumisen vuorokausihinnasta. Niiden hinnat vaihtelevat 133-165 €/vrk välillä. Nuo luvut osoittavat jo kuinka merkittävää ja tärkeää työtä omaishoitajat tekevät myös talouden lukujen perusteella.

Suomessa on noin 350.000 pääasiallista omaishoitajaa. Ellei heitä olisi tekemässä tätä arvokasta työtä, vaihtoehto suurelle osalle hoidettavista olisi muutto jonkinlaiseen hoitolaitokseen, palveluasuntoon tai säännöllisen kotihoidon piiriin. Kuitenkin heistä 

omaishoidontukea saavia omaishoitajia on vain 52.000 henkeä. Heidän työn arvo on sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan vuosittain lähes kaksi miljardia euroa.

Olemme yhteiskuntana suuressa kiitollisuuden velassa omaishoitajille. Omaishoidon tuki on pieni hoidon yhteiskunnalliseen merkitykseen nähden. Sen johdosta omaishoidon tuki tulisi muuttaa verovapaaksi tuloksi. On täysin perusteetonta, että esimerkiksi pienellä eläkkeellä oleva henkilö joutuu maksamaan omaishoidon tuesta vielä veroa. On muistettava, että verovapaus ei nostaisi suoraan omaishoitoon käytettäviä menoja, mutta se vähentäisi hieman verotuloja. Lisäksi on huomioitava, että käytännössä tuki menee elämiseen ja siten kulutukseen. Tämä päätös olisi oikeudenmukainen ja hyödyllinen. 

Lasse Hautala
kansanedustajaehdokas (kesk) 
Kauhajoki