Maatalousyrittäjä Ahti Malm: Rautainen edunvalvonnan osaaja Lasse Hautala eduskuntaan

Karijoella keskustalainen väki on yksimielinen siitä, että tuemme Lasse Hautalaa eduskuntaan kevään vaaleissa. Nyt loppuu Suupohjan paitsiossa olo valtakunnan päätöksenteossa. Meidän on tällä alueella ymmärrettävä, että vain yhteistyöllä ja äänet keskittämällä saamme oman edunvalvojan Eduskuntaan.

Lasse on ihmiset huomioiva, taitava ja yli puoluerajojen arvostettu yhteistyökykyinen vaikuttaja, jolla on hyvät yhteydet eri puolille Suomea ja Eurooppaankin. Viime vuoden aluevaaleissa hän sai jo vahvan luottamuksen maakunnan väeltä ollessaan Keskustan ääniharava Etelä-Pohjanmaalla.

Suupohjaan ja sen lähialueelle on suunnitteilla merkittäviä investointeja, minkä lisäksi maataloudessa eletään suurta murrosaikaa. Siksi seuraavalla vaalikaudella on suupohjalaisten ihmisten, yritysten ja maatalouden kysymykset vaativat päättäväistä edunvalvontaa. Lassella on osaamista ja kokemusta sekä kykyä ja halua viedä näitä kotiseudullemme tärkeitä asioita eteenpäin.

Ahti Malm
maatalousyrittäjä
Karijoen Keskustan puheenjohtaja