Omaishoidon tuki verovapaaksi

Omaishoito on arvokasta ja tärkeää työtä. Se on inhimillinen tapa pitää huolta omaisesta, joka ei esimerkiksi vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden vuoksi pärjää yksin. Omaishoidettavalle tutun, läheisen ihmisen läsnäolo ja asioiden hoitaminen tuovat tärkeää turvallisuutta. Se mahdollistaa hoidettavan asumisen omassa kodissaan läheisten ympäröimänä. Omaishoitajana toimiminen on mitä selkeintä lähimmäisen rakkautta. Omaishoito

Poliisiasemien kattavat palvelut turvattava

Tällä vaalikaudella poliisien määrä on sitouduttu pitämään vähintään 7 200:ssa. Tarkoitukseen on osoitettu rahoitusta sen mukaisesti. Tälle vuodelle osoitettiin 36 miljoonan euron lisäys muun muassa haasteellisille ja harvaan asutuille alueille kohdentaen. Nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn kohdennetaan nettipoliisille 1,6 miljoonaa euroa. Tiukasta valtiontaloudesta huolimatta poliisin

Maassa Maan Tavalla

Otsikon sanontaa käytetään usein, kun puhutaan maahanmuuttajien sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Jostain syystä nämä sanat ovat saaneet maahanmuuttovastaisuuteen tai rasismiin viittaavan sävyn. Sanontaan kiteytyy kuitenkin oikea ajatus siitä, että suomalaisten arvojen ja lainsäädännön noudattamista pitää edellyttää jokaiselta täällä olevalta ja tänne tulevalta. Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia ja toisen ihmisen

Vihervasemmiston ympäristölinjaukset isku Etelä-Pohjanmaalle

Helsingin Sanomat julkaisi 9.10. eri puolueiden edustajien vastauksia ilmastokysymyksiin ja siihen miten Suomessa tulisi toimia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Oppositiopuolueet SDP, vasemmisto ja vihreät haluaisivat rajoittaa metsien hyödyntämistä. Heidän linjauksensa olisi toteutuessaan Suomen työllisyydelle ja teollisuudelle kova isku. Tällä hallituskaudella on merkittävästi edistetty luonnonvaroihimme perustuvaa teollista toimintaa. Maahamme on noussut ja nousemassa

Sudet ovat ongelma

Ensi vuoden talousarvion käsittely alkoi eduskunnassa viime tiistaina. Talousarvio on yleisellä tasolla hyvä. Se tukee työllisyyttä, talouden kasvua, pienituloisten asemaa ja velkaantumisen vähentymistä.Talousarvioon sisältyy myös paljon yksityiskohtia, joista hallituspuoleen edustajana voi aina olla toistakin mieltä. Yksi niistä on susipolitiikka. Talousarviossa esitetään susien pannoitukseen 300 000 euron määrärahaa. Länsi-Suomessa susiongelma on

Alkusyksy määritti politiikan asetelmia

Politiikan syyskausi on käynnistynyt rivakasti eduskuntaryhmien kokoontumisilla ja hallituksen budjettiriihellä. Niiden anti oli mielenkiintoista ja määritti puolueiden suuntalinjoja tulevaan syksyyn ja vaalivuoteen. Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet työllisyydestä ja taloudesta on saavutettu ja nyt on vahva tahto kääntää katsetta tulevaisuuteen ja ratkaista siellä näkyviä yhteisiä haasteita. Kuluvan vuoden aikana pienituloisten sekä lapsiperheiden

Naakat, valkoposkihanhet ja merimetsot

Eduskunta hyväksyi viime keskiviikkona lakiesityksen, jolla naakka siirretään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen listalle. Laajoja ja kalliita vahinkoja aiheuttavaa tuholaislintua saa 1.8. voimaan astuvan lakimuutoksen myötä metsästää ilman tarpeetonta ja kohtuutonta byrokratiaa. Naakan voimakkaasti vahvistuneen kannan aiheuttamat tuhot ovat olleet tiedossa jo vuosia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on vaatinut toimenpiteitä jo Vanhasen

Omaishoito on arvovalinta

Huolenpito lähimmäisistään on tärkeä yhteiskuntaa koossa pitävä perusarvo. Monelle omaishoitajalle se on enemmän. Omaishoito tarkoittaa, että lähiomainen huolehtii lähiomaistaan, joka ei sairauden tai muun terveysongelman takia pärjää yksin. Omaishoito on palvelus hoidettavalle, hoitajalle ja koko yhteiskunnalle. Vuonna 2015 Suomessa oli 45 300 tukea saavaa omaishoitajaa, joista suuri osa oli ikääntyneitä

Altian listautumisessa riskejä

Viime lokakuussa hallitus tiedotti aloittavansa selvityksen Altian pörssiin listautumisesta. Tuolloin kerrottiin, että selvitys valmistuu 2018 kesään mennessä. Runsas viikko sitten saatiin yllättäen lukea lehdestä, että yhtiö tullaan kirjaamaan Helsingin pörssiin ja osakeanti järjestämään nyt maaliskuun aikana. Omistajanohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä ei tuonut tätä tietoa edes keskustan eduskuntaryhmälle. Maakunnan kansanedustajana

Kotihoidontuki on lapsen etu

Hallitus otti viime kesänä tehtäväkseen perhevapaajärjestelmän uudistamisen. Siihen kuuluvat äitiys- ja isyysvapaista, vanhempainvapaista sekä kotihoidontuesta muodostuva kokonaisuus. Uudistus oli pitkään hallituspuolueiden välisissä neuvotteluissa ja monia malleja harkittiin. Viime perjantaina kävi selväksi, ettei yksimielisyyttä ole mahdollista saavuttaa. Keskusta vihelsi pelin poikki, koska asetetuilla reunaehdoilla uudistus olisi ollut monelle perheelle leikkaus toimeentuloon.