Tällä vaalikaudella poliisien määrä on sitouduttu pitämään vähintään 7 200:ssa. Tarkoitukseen on osoitettu rahoitusta sen mukaisesti. Tälle vuodelle osoitettiin 36 miljoonan euron lisäys muun muassa haasteellisille ja harvaan asutuille alueille kohdentaen. Nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn kohdennetaan nettipoliisille 1,6 miljoonaa euroa.

Tiukasta valtiontaloudesta huolimatta poliisin resurssit on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla ja ajankohtaisiin tarpeisiin on kyetty vastaamaan.

Tulevaisuudessa poliisin toiminnan ylläpito riittävällä tasolla on rahoituksen puolesta epävarmaa. Mikäli ensi kaudella ei tehdä talousarvioiden kehyksiin muutosta, poliisin rahoitus pienenee vuodesta 2020 lähtien niin, että poliisien määrä laskee noin 6 650:een vuoteen 2022 mennessä. Näin ei saa tapahtua.

Näin jyrkkä resurssien lasku näkyisi kaikissa poliisipiireissä. Tällöin ihmisten turvallisuus heikkenisi, rikoksia jäisi selvittämättä ja hälytysten valmiusvasteajat pidentyisivät. Vasteajat ovat Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella useissa kunnissa jo maan pisimpiä, joten meillä ei ole varaa heikennyksiin.

Poliisipalvelut eivät ole yksinomaan hälytystehtäviä. Tärkeitä palveluita ovat myös lupa- ja järjestyspalvelut sekä rikostutkimus. Niitä ei saa keskittää maakuntakeskuksiin vaan niitä pitää olla saatavilla kaikilla poliisiasemilla.

Tulevien vaalien jälkeisen hallituksen on ratkaistava poliisin resursseihin liittyvä edellä mainittu ongelma. Keskusta on esittänyt 650 poliisin lisäämistä. Se tarkoittaa poliisien määrän kasvattamista 7 850 poliisiin. Tällöin poliisi on paremmin läsnä jokaisessa kunnassa. Turvallisuus on jokaisen perusoikeus asuinpaikasta riippumatta ja poliisi on sen varmistamisessa keskeisin toimija.

Mielipidekirjoius on ilmestynyt Pohjalaisessa 3.3.2019