Omaishoidon tuki verovapaaksi

Omaishoito on arvokasta ja tärkeää työtä. Se on inhimillinen tapa pitää huolta omaisesta, joka ei esimerkiksi vanhuuden, vammaisuuden tai sairauden vuoksi pärjää yksin. Omaishoidettavalle tutun, läheisen ihmisen läsnäolo ja asioiden hoitaminen tuovat tärkeää turvallisuutta. Se mahdollistaa hoidettavan asumisen omassa kodissaan läheisten ympäröimänä. Omaishoitajana toimiminen on mitä selkeintä lähimmäisen rakkautta. Omaishoito

Poliisiasemien kattavat palvelut turvattava

Tällä vaalikaudella poliisien määrä on sitouduttu pitämään vähintään 7 200:ssa. Tarkoitukseen on osoitettu rahoitusta sen mukaisesti. Tälle vuodelle osoitettiin 36 miljoonan euron lisäys muun muassa haasteellisille ja harvaan asutuille alueille kohdentaen. Nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn kohdennetaan nettipoliisille 1,6 miljoonaa euroa. Tiukasta valtiontaloudesta huolimatta poliisin