Helsingin Sanomat julkaisi 9.10. eri puolueiden edustajien vastauksia ilmastokysymyksiin ja siihen miten Suomessa tulisi toimia kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi.

Oppositiopuolueet SDP, vasemmisto ja vihreät haluaisivat rajoittaa metsien hyödyntämistä. Heidän linjauksensa olisi toteutuessaan Suomen työllisyydelle ja teollisuudelle kova isku. Tällä hallituskaudella on merkittävästi edistetty luonnonvaroihimme perustuvaa teollista toimintaa. Maahamme on noussut ja nousemassa useita biotuotetehtaita ja puuraaka-aineisiin perustuvaa teollisuutta. Lisäksi metsiemme vuotuinen kasvu on 107 miljoonaa kuutiota. Siitä olisi kestävästi hyödynnettävissä noin 84 miljoonaa kuutiota. Kestävästä hakkuumäärästä hyödynnetään kuitenkin vain 80 prosenttia, eli noin 67 miljoonaa kuutiota.
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla vuosittaiset hakkuut ovat olleet keskimäärin 2,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, vaikka kestävästi voitaisiin kaataa 3,4 miljoonan kuutiometriä. Metsiimme jäävä puu on pelkästään hakkuuarvoltaan kymmeniä miljoonia euroja ja jalostuksen jälkeen moninkertainen. Tämä rahamäärä olisi tervetullut maakuntaamme luomaan työpaikkoja ja hyvinvointia.

Erityisen ihmeellistä on, että nyt myös SDP on puheenjohtajansa Antti Rinteen johdolla liittynyt vaatimaan metsien hakkuiden vähentämistä. Tahtooko SDP todella, että esimerkiksi sahoja tai muita puunjalostuslaitoksia suljettaisiin tai puuta raaka-aineena käyttäviä talotehtaita ajettaisiin alas?

Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää. Kestävä yhteiskunta voi perustua vain uusiutuvien luonnonvarojen vastuulliselle käytölle. Niitä meille tarjoavat maamme metsät, pellot, suot ja vedet. Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva biotalous on ainoa realistinen keino samaan aikaan luoda työtä ja täyttää meille asetetut kasvihuonepäästövaatimukset.

Metsästä on moneksi. Puun käyttöä rakennusmateriaalina voidaan ympäristönäkökulmastakin lisätä. Samoin sillä voidaan korvata energian tuotannossa saastuttavia polttoaineita, muun muassa kivihiiltä.

Kolumni on ilmestynyt Ilkassa 12.10.2018