Naakat, valkoposkihanhet ja merimetsot

Eduskunta hyväksyi viime keskiviikkona lakiesityksen, jolla naakka siirretään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen listalle. Laajoja ja kalliita vahinkoja aiheuttavaa tuholaislintua saa 1.8. voimaan astuvan lakimuutoksen myötä metsästää ilman tarpeetonta ja kohtuutonta byrokratiaa. Naakan voimakkaasti vahvistuneen kannan aiheuttamat tuhot ovat olleet tiedossa jo vuosia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on vaatinut toimenpiteitä jo Vanhasen