Huolenpito lähimmäisistään on tärkeä yhteiskuntaa koossa pitävä perusarvo. Monelle omaishoitajalle se on enemmän. Omaishoito tarkoittaa, että lähiomainen huolehtii lähiomaistaan, joka ei sairauden tai muun terveysongelman takia pärjää yksin. Omaishoito on palvelus hoidettavalle, hoitajalle ja koko yhteiskunnalle. Vuonna 2015 Suomessa oli 45 300 tukea saavaa omaishoitajaa, joista suuri osa oli ikääntyneitä ja vanhuksia.

Etelä-Pohjanmaalla omaishoito on erityisen tärkeä aihe. Maakuntamme on Suomessa kolmen kärjessä omaishoidettavien suhteellisessa määrässä. Omaishoito on myös eteläpohjalaisessa arvomaailmassa lähellä sydäntä, sillä meille perheillä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys.

Omaishoito antaa ihmisille mahdollisuuden elää kotona läheistensä keskuudessa. Tätä ei mikään julkinen terveydenhuollon järjestäjä pysty tarjoamaan. Omaishoitajien tuki ja palvelut ovat vielä kuntien vastuulla, mutta vastuu siirtyy pian maakunnalle. Käytännössä se tarkoittaa, että maakunnassa otetaan käyttöön yhteiset kriteerit omaishoidolle sekä yhtenäiset tukitasot ja palvelut.

Omaishoitajien kannalta uudistus ei saa tarkoittaa yllättäviä tuen tason tai palveluiden heikennyksiä vaan tavoitteeksi on asetettava yhdenvertainen ja omaishoitajia palveleva järjestelmä. Omaishoidon säädösten yhtenäistämiselle on tarvetta muun muassa tuen piiriin pääsemisen kriteerien ja kodin muutostöiden korvausten ehtojen osalta.

Tällä hallituskaudella on jo parannettu omaishoitajien tukea eräillä täsmätoimilla. Oikeutta vapaaseen on laajennettu kahteen vuorokauteen kuukaudessa ja lisätty oikeutta valmennukseen, koulutukseen sekä hyvinvointi- ja terveystarkistuksiin. Parannettavaa on kuitenkin vielä paljon.

Mielestäni seuraavan hallituksen asialistalle tulee nostaa omaishoitokorvauksen verovapaus. Nyt monet omaishoitajat joutuvat maksamaan saamastaan korvauksesta veroa jopa puolet, vaikka heidän eläkkeensä olisi vain keskimääräistä luokkaa. Verovapaus olisi huomattavasti tuntuvampi korotus kuin muutaman kymmenen euron tasokorotus. Korvauksen verovapaaksi saattaminen ei lisäisi omaishoidon kustannuksia vaan se vähentää kuntien ja valtion verotuloja. Se olisi kohdennettu veronalennus arvokasta työtä tekeville omaishoitajille.

Mielipidekirjoitus on ilmestynyt Ilkassa 15.5.2018