Omaishoito on arvovalinta

Huolenpito lähimmäisistään on tärkeä yhteiskuntaa koossa pitävä perusarvo. Monelle omaishoitajalle se on enemmän. Omaishoito tarkoittaa, että lähiomainen huolehtii lähiomaistaan, joka ei sairauden tai muun terveysongelman takia pärjää yksin. Omaishoito on palvelus hoidettavalle, hoitajalle ja koko yhteiskunnalle. Vuonna 2015 Suomessa oli 45 300 tukea saavaa omaishoitajaa, joista suuri osa oli ikääntyneitä