Hallitus otti viime kesänä tehtäväkseen perhevapaajärjestelmän uudistamisen. Siihen kuuluvat äitiys- ja isyysvapaista, vanhempainvapaista sekä kotihoidontuesta muodostuva kokonaisuus. Uudistus oli pitkään hallituspuolueiden välisissä neuvotteluissa ja monia malleja harkittiin. Viime perjantaina kävi selväksi, ettei yksimielisyyttä ole mahdollista saavuttaa.

Keskusta vihelsi pelin poikki, koska asetetuilla reunaehdoilla uudistus olisi ollut monelle perheelle leikkaus toimeentuloon. Esitetyt mallit olisivat leikanneet jopa kahdella kolmesta etuuksia saavista perheistä. Etenkin pienituloisten lapsiperheiden asema olisi heikentynyt merkittävästi. Tätä keskusta ei voinut hyväksyä.

Perhevapaauudistuksen lähtökohtana on oltava lasten ja perheiden etu. Sen tuntevat parhaiten perheet itse. Siksi perhevapaajärjestelmän on oltava sellainen, että perheillä on mahdollisuus valita heille sopivin vaihtoehto lasten hoidon järjestämiseen. Jos toisen vanhemman työ on epäsäännöllistä tai sitovaa, on lasten hoito oltava mahdollista järjestää perheen halutessa niin, että toinen vanhempi kantaa hoivavastuuta lapsista. Tämä tilanne on tuttu esimerkiksi monelle yrittäjäperheelle. Myös perheen toimentulo vaikuttaa päätöksiin. Jos toinen vanhemmista on huomattavasti suurituloisempi, pitää perheen sisällä voida sopia lasten hoitovastuun ja työnteon jakamisesta sen mukaisesti.

Keskusta on valmis kehittämään kotihoidontukea, mutta ei hyväksy sen romuttamista. Erilaisille perheille on turvattava samat valinnanmahdollisuudet lastenhoidossa niin kotihoidon, laadukkaan varhaiskasvatuksen kuin muidenkin hoitomuotojen osalta.

Mahdollisuus valita ei voi olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

On tärkeää, että työelämän tasa-arvo lisääntyy ja että myös isät pystyisivät käyttämään nykyistä enemmän perhevapaita. Keskusta ajoi jo viime vuonna läpi 2 500 euron kertakorvauksen äidin työnantajalle. Ratkaisu lisää tasa-arvoa ja parantaa etenkin nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

Keskustan ja kokoomuksen välillä väittely perhevapaauudistuksesta kulminoitui myös rahaan. Kokoomus olisi halunnut kompensoida vain kunnille aiheutuvaa 80–100 miljoonan euron lisäkustannusta päivähoidon tarpeen lisääntymisestä. Perheiden etuuksiin ei lisärahoitusta olisi tullut. Kokoomuksen suunnalta perheiden puolustajia on nimetty vanhakantaisiksi ja kotiäitejä sortaviksi. Vielä pidemmälle on mennyt kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka on haukkunut kotihoidontukea käyttäviä velttoilijoiksi, jotka valtion tuella leipovat pipareita ja ulkoiluttavat koiriaan. Tällaiset kommentit ovat käsittämättömiä.

Lasten hoitaminen kotona on arvokasta, lapsen edun mukaista työtä ja yhteiskunnan kannalta edullista. Nyt, kun perhevapaauudistus kariutui, on siitä sovittava viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Samalla uudistukselle on turvattava riittävä rahoitus. Ilman lisärahaa ei voi saada aikaan perheille hyvää uudistusta.

Kolumni on ilmestynyt Pohjalaisessa 16.2.2018